De Bibliotheek:

Het bibliotheekwerk ten aanzien van scholen verandert ingrijpend. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de bibliotheek levert aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert daarvoor een educatieve aanpak: de Bibliotheek op school. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige schoolbibliotheek realiseren.
Wist je dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? Dat Nederland 1,3 miljoen laaggeletterden telt? En dat van de 15-jarigen zelfs 14% laaggeletterd is? Het bestrijden van problemen op het gebied van taal staat hoog op de politieke agenda. Maar noch de gemeente, noch kinderopvang, noch de scholen kunnen dit probleem individueel oppakken. De bibliotheek is gelukkig steeds vaker een partner in dit netwerk.

Het belang van lezen
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.
Om onderwijs en overheid te ondersteunen bij bovengenoemde problematiek, introduceert de Bibliotheek de landelijke aanpak: de Bibliotheek op school.
 
De Bibliotheek op school
Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.
Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid: