ikOOK! buitenschoolseopvang in de eigen basisschool

De aan RBOB verbonden Kinderopvang ikOOK! is in ons gebouw gevestigd. Hiermee vormen wij een brede school. Een allesomvattend speel-en leercentrum waar ouders terecht kunnen bij één loket, één centrum met een compleet aanbod voor de jongsten tot en met tieners in de bovenbouw.

 
Het aanbod van ikOOK! heeft als belangrijkste kenmerken:

  • Kleinschalig, betrokken en een huiselijke sfeer.
  • Divers aanbod: dus ook verlengde opvang, voorschoolse opvang, opvang in de schoolvakanties, naschoolse opvang.
  • Afwisselend aanbod van activiteiten: sport-cultuur-spel.
  • Vanzelfsprekende aansluiting met de school: optimaal gebruik van wederzijdse faciliteiten, pedagogische samenhang, doorlopende leerlijn en goede overdracht naar de school.
  • Aantrekkelijke tarieven zoals hieronder is aangegeven:
Uurtarief KDV en peuterprogramma ( 0 tot 4 jaar )
Uurtarief BSO en VSO (4 tot en met 12 jaar )
€ 7,19
€ 6,56
Verlengde opvang
€ 7,74
Flexibele opvang en extra opvang op basis van beschikbaarheid
€ 7,74


Stichting ikOOK! hanteert tarieven voor de diverse mogelijkheden van opvang. Er zijn geen inschrijfkosten. Bij genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt, doorgaans een beperkt deel is van de vermelde maandprijs. Via de site van de Belastingdienst kunt u een berekening maken van uw eventuele teruggave.
 
Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact opnemen met Anneloes van der Heijden, anneloesvanderheijden@ik-ook.nu of voor verdere informatie op de site http://www.ik-ook.nu/.
Telefoonnummer locatie OBS 't Smelleken/ikOOK!: 06-36 49 00 20.