De bevlogen school

Behaald! Vignet gezonde school!

Onze school is gezond! Wij zijn supertrots.

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat ‘Bewegen en Sport’. Dit is terug te zien aan:
- Een professioneel vakwerkplan bewegingsonderwijs
- Extra aandacht voor motorische vaardigheden
- De bewegingsmogelijkheden buiten de gymlessen om (het derde beweeguur)
- Leerschool voor Fontys Sporthogeschool
Hierbij wordt ‘t Smelleken ondersteund door de combinatiefunctionarissen van de gemeente en de sportcoach van RBOB de Kempen.
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

                                                                                          
OBS ’t Smelleken biedt leerlingen een rijke leeromgeving.

De kennis én vaardigheden die wij aanleren komen daarom op verschillende manieren in ons onderwijs aan de orde.
We maken graag actief gebruik van de verschillen tussen de leerlingen.

Leerlingen krijgen op openbare basisschool ’t Smelleken niet alleen kennis aangereikt door de leerkrachten. We leren de leerlingen ook vaardigheden aan om zelf kennis te vergaren. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel het steeds zelfstandiger worden.

Ons uitgangspunt is: we leren van, met en aan elkaar!

De bevlogen school

Wij zijn bevlogen als het gaat om het creëren van een open, veilige, sfeervolle, inspirerende en constante leeromgeving. Een leeromgeving waar ieder kind van welk niveau dan ook gestimuleerd wordt om zo zijn of haar individuele talenten volledig ononderbroken te ontwikkelen. Er staat op deze website informatie over onderwijskundige ontwikkelingen en activiteiten van de school.
Wilt u persoonlijk kennismaken? Dat kan natuurlijk.
In dat geval nodigen wij u uit contact op te nemen met Ellen Kemp, locatiedirecteur van OBS ’t Smelleken.